หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์


ไฟป่าคร่าชีวิต http://www.facebook.com/npichiangmai


สาระน่ารู้

 ไลเคน เธอคือใคร?
ไลเคนฉันรัก

ไลเคน (Lichen) คือ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เกาะอยู่บนผิวหน้าของสิ่งที่เป็นธรรมชาติและไม่เป็นธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยของรา (Fungi) และสาหร่าย (Algae) ไลเคนพบได้ทั่วไปตั้งแต่ที่หนาวจัดจนถึงแห้งแล้ง รวมทั้งร้อนชื้น เช่น ประเทศไทย แต่ไลเคนจะไม่สามารถเจริญเติบโตได้ในที่ที่มีมลภาวะทางอากาศ ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้นิยมใช้ไลเคนเป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพอากาศ และมีการนำไลเคนมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกมาก

Read more...
 กุหลาบพันปี สีสันแห่งยอดดอย
กุหลาบพันปี

กุหลาบพันปี (Azalea) เป็นชื่อสกุลของไม้ดอกในสกุล วงศ์กุหลาบป่า (Ericaceae)มาจากการที่มีลักษณะดอกคล้ายกุหลาบ (แต่มิได้เป็นไม้จำพวกกุหลาบแต่อย่างใด) และลำต้นที่มักมีมอสส์เกาะ คล้ายกับมีอายุเป็นพันปี จึงเป็นที่มาของชื่อ เป็นไม้พุ่ม กระจายพันธุ์ในแถบทวีปเอเชีย, อเมริกาเหนือ, ยุโรปและออสเตรเลียโดยเฉพาะในทวีปเอเชียจะพบตามภูเขาสูงตามแถบแนวเทือก เขาหิมาลัยที่อยู่จากระดับน้ำทะเลนับพันเมตร โดยพบได้จนถึงจีนตอนใต้ และเกาหลี จนถึงญี่ปุ่น

Read more...

gallery

gallery gallery gallery gallery gallery gallery

 

วันนี้เอารูปจากกิ่วแม่ปานมาฝากครับ  เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน ตั้งอยู่ กม.ที่ 42  ของถนนสายจอมทอง-ยอดดอยอินทนนท์  ระยะทางทั้งหมด ประมาณ 3.2 กม. 
ใช้เวลาเดินประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง  เส้นทางจะมีสภาพธรรมชาติที่แตกต่างกัน 2 ลักษณะ คือป่าดิบเขากับทุ่งหญ้าบนสันเขาทางช่วงแรกผ่านเข้าไปในป่าดิบเขาซึ่งมีบรรยากาศร่มครึ้ม จากนี้ทางเดินจะเลียบไปตามสันเขาที่มีดงต้นกุหลาบพันปี  เส้นทางนี้อยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีไกด์ท้องถิ่นเป็นคนนำทาง ขอให้สนุกกับทิวทัศครับ

 

A value is required.

 


ผู้ชมทั้งหมด คน


ลิ้งที่เกี่ยวข้อง